Tvorba webu ve WordPressu: Nejpoužívanější redakční systém zdarma

Jak upravit uživatelské role ve WordPressu

WordPress

V administraci‌ WordPressu‍ je možné spravovat uživatelské role a přístupová oprávnění.⁣ Standardní instalace WordPressu⁣ obsahuje ⁤předdefinované role, jako je administrátor, editor, ⁢autor a čtenář. Nicméně uživatelé‍ mohou potřebovat upravit nebo vytvořit vlastní role s různými oprávněními. K tomu slouží plugin User‌ Role Editor, který umožňuje přizpůsobit uživatelské role ve WordPressu.

Co umí plugin User Role Editor

User Role Editor je plugin, ⁤který poskytuje⁤ jednoduché a uživatelsky přívětivé ​rozhraní‍ pro správu uživatelských‍ rolí.⁢ Pomocí⁤ tohoto pluginu můžete vytvářet nové role, upravovat stávající ⁢role a přidělovat jim⁤ jednotlivá oprávnění. Plugin umožňuje také přizpůsobit ‌přístupová práva k jednotlivým‍ funkcím a pluginům ​ve‌ WordPressu. User ⁣Role Editor je kompatibilní ⁤s nejnovější verzí WordPressu a je snadno použitelný i pro ⁤začátečníky.

Proč používat⁣ User⁢ Role Editor

Používání pluginu‌ User Role Editor je výhodné v mnoha situacích. Například, ⁤pokud provozujete webovou stránku s více autory, můžete vytvořit​ vlastní roli,​ která umožňuje ⁢autorům pouze publikovat a upravovat své články, ale nepovoluje jim ‌správu pluginů ⁣nebo změnu nastavení. Rovněž můžete omezit přístup administrátorům k určitým funkcím a pluginům, ​abyste minimalizovali riziko neoprávněných změn.‌ User ⁤Role Editor je také užitečný pro⁢ správu přístupu hostů⁤ a registrovaných ‌uživatelů⁤ na vaší stránce.

Jaké jsou výhody používání ⁤pluginu

  • Vytváření a úprava ​uživatelských rolí ve WordPressu⁤ je snadné a intuitivní.
  • Pomocí pluginu User Role Editor můžete přizpůsobit oprávnění pro jednotlivé role a omezit tak přístup ke specifickým ‌funkcím a ​pluginům.
  • Plugin je kompatibilní s nejnovější verzí WordPressu a​ pravidelně ‍aktualizován.
  • User Role Editor je snadno použitelný i pro začátečníky, ale nabízí také pokročilé ‌možnosti pro pokročilé uživatele.
  • Uživatelské role mohou⁤ být spravovány jednoduše a účinně, což usnadňuje ⁣organizaci a zabezpečení vaší stránky.

Podobné pluginy⁤ jako je User Role Editor

Kromě User Role Editor existuje několik dalších ‌pluginů, které nabízejí podobnou funkčnost. Mezi nejpopulárnější patří Advanced Access‌ Manager, Members a Capability Manager ⁢Enhanced. Tyto pluginy také umožňují vytvářet​ a spravovat uživatelské ⁣role ve WordPressu, avšak⁤ každý se mírně liší v nabízených funkcích a⁢ rozhraní.

Instalace pluginu přímo v administraci

Instalace pluginu⁢ User Role⁣ Editor ‌je snadná a probíhá přímo z administrace WordPressu. Postupujte následovně:

  1. Přihlaste se do administrace WordPressu.
  2. Přejděte na stránku “Plugins” a klikněte na ‌tlačítko “Add New”.
  3. Do vyhledávacího pole zadejte “User⁤ Role Editor”.
  4. Klikněte na tlačítko “Install Now” vedle pluginu User Role Editor.
  5. Po instalaci klikněte​ na tlačítko “Activate”, abyste⁣ plugin aktivovali.

 


 

Závěr: Plugin User⁤ Role Editor je nezbytným nástrojem pro správu uživatelských rolí⁢ ve WordPressu. Pomocí tohoto pluginu můžete snadno⁣ vytvářet a upravovat role, přidělovat oprávnění a⁤ omezovat přístup k funkcím a pluginům ve‍ WordPressu. Používání User Role Editor umožňuje lepší organizaci‍ a zabezpečení vaší webové stránky. Vyzkoušejte tento užitečný plugin a ⁤získejte plnou kontrolu nad uživatelskými rolí⁣ ve WordPressu.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma

Reklama