Jak přidat Mercado Pago platby do WooCommerce

WordPress

V tomto článku se ‍dozvíte,⁣ jak jednoduše přidat platební ⁣bránu ⁣Mercado Pago do vašeho obchodu ⁤postaveného ⁣na platformě WooCommerce. Díky pluginu Mercado Pago payments for WooCommerce můžete nabídnout⁢ svým zákazníkům možnost platby populárním online‌ platebními metodami v Latinské Americe.

Co⁢ umí plugin Mercado Pago payments⁤ for⁣ WooCommerce

Tento plugin umožňuje přidání platební brány Mercado Pago do vašeho obchodu postaveného na platformě WooCommerce. Podporuje‌ různé druhy ⁤platebních metod, včetně karet, bankovních převodů a více.⁣ Dále umožňuje⁢ rychlou a snadnou ⁢integraci platební brány s vaším ⁣obchodem ⁣a zobrazování platebních možností přímo na stránce​ nákupního koše.

Proč používat Mercado Pago payments for WooCommerce

Použití pluginu Mercado Pago payments for WooCommerce ​má mnoho výhod. ‍Jednou z hlavních výhod je možnost ⁤nabídnout zákazníkům populární​ platební ‍metody v⁢ Latinské Americe, ​což může zvýšit konverzi a zisky. Dále je plugin​ snadno konfigurovatelný a poskytuje ‌užitečné funkce pro ​správu ⁣plateb a objednávek.

Jaké jsou ‍výhody⁢ používání pluginu

 • Podpora ⁤různých platebních ⁢metod
 • Snadná integrace s​ WooCommerce
 • Zobrazení platebních​ možností⁣ na stránce‌ nákupního koše
 • Možnost nabídnout populární ‌platební⁤ metody v Latinské Americe
 • Užitečné funkce‍ pro správu⁢ plateb a objednávek

Podobné pluginy jako je Mercado Pago payments⁢ for WooCommerce

 • Stripe for WooCommerce
 • PayPal⁢ for ⁣WooCommerce
 • Square for WooCommerce

Instalace pluginu přímo v administraci

Pro instalaci pluginu Mercado Pago ‍payments ⁣for WooCommerce přímo v​ administračním rozhraní ⁣vašeho ⁢obchodu postaveného na ​platformě WooCommerce postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte do sekce “Plugins” v‌ administraci vašeho obchodu
 2. Klikněte na⁢ tlačítko “Add New”
 3. Vyhledejte plugin “Mercado‍ Pago payments for ‍WooCommerce” a klikněte⁤ na tlačítko “Install Now”
 4. Aktivujte plugin a následujte pokyny⁢ k nastavení

 


 

Závěr: Přidání‍ platební brány Mercado Pago do⁤ vašeho obchodu postaveného na platformě WooCommerce ‍může přinést mnoho výhod jak ​vám, tak ‍vašim ‌zákazníkům.‌ Díky pluginu Mercado Pago payments for ‌WooCommerce⁣ můžete nabídnout širokou⁤ škálu platebních možností a ⁤zvýšit tak konverzi a⁤ zisky. Snadná integrace a užitečné ‌funkce ‍pluginu vám usnadní správu plateb a objednávek. Tak proč si ho ​nevyzkoušet?

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma