Umístění obsahu kdekoliv na WordPress stránkách

WordPress

WordPress je⁤ jeden z nejpopulárnějších a nejvíce používaných systémů pro správu a publikování webových stránek. Ačkoliv je WordPress velmi flexibilní, někdy se může stát, že je potřeba umístit obsah na specifická ⁣místa na stránce,⁢ která nejsou standardně dostupná. Naštěstí existuje plugin Head, Footer and Post Injections, který ⁤umožňuje umístit libovolný​ obsah (HTML, JavaScript, CSS) přímo do záhlaví,⁢ zápatí nebo‍ konkrétního příspěvku na WordPress stránkách.

Co umí plugin Head, Footer ‍and Post​ Injections

Plugin ⁢Head, Footer and ⁢Post Injections je nástroj, který poskytuje jednoduché možnosti pro umisťování obsahu na specifická místa na WordPress stránkách. Plugin umožňuje ⁤vkládání⁤ kódu do záhlaví (head) nebo zápatí⁣ (footer) stránky. Mimo tohoto​ umístění plugin také poskytuje⁣ možnost vkládání obsahu ⁢přímo do konkrétního příspěvku.⁤ Toto‌ se hodí zejména pro přidávání reklamního kódu, sledovacích‌ pixelů, sociálních tlačítek nebo dalšího ⁢vlastního kódu na stránku.

Proč používat Head, Footer and ⁣Post Injections

Existuje ⁢mnoho důvodů, proč bychom měli zvážit použití pluginu ⁣Head, Footer and‌ Post ⁢Injections. Jednoduše ⁣řečeno, plugin nám umožňuje mít větší kontrolu nad umístěním ​obsahu na našich WordPress stránkách. Místo toho, abychom museli upravit hlavní šablonu či příspěvek,⁤ což ‌může být náročné a přinášet riziko⁢ v případě nesprávného kódu, můžeme jednoduše vložit ‍potřebný kód pomocí pluginu. Tímto způsobem můžeme mít⁣ různé prvky na různých částech stránky, které jsou ‍přesně tam, kde je ‍chceme mít.

Jaké jsou ⁣výhody používání pluginu

 • Flexibilita: ⁣ Plugin Head,‍ Footer and Post Injections poskytuje neomezené možnosti pro⁤ umístění obsahu. Můžeme vkládat HTML, JavaScript nebo⁢ CSS,‌ což nám umožňuje přizpůsobit stránku podle našich potřeb.
 • Jednoduchost: Plugin je snadno​ použitelný i bez technických znalostí. Stačí‍ jen jednoduše nainstalovat ⁢a aktivovat plugin a poté můžeme přidávat ⁢kód do záhlaví, zápatí nebo konkrétních příspěvků.
 • Bezpečnost: ⁢Používání‌ pluginu⁤ eliminuje riziko zásahu do kódu šablony nebo příspěvku. ​Tím se minimalizuje možnost narušení funkčnosti stránky v případě nevhodné úpravy.

Podobné pluginy⁢ jako⁢ je Head, ⁣Footer and‍ Post Injections

 • Insert Headers and Footers: Tento plugin‍ poskytuje obdobné možnosti pro‌ umístění obsahu do záhlaví ⁢a zápatí stránky. Je snadno použitelný a podporuje ‍různé ⁣typy kódu.
 • Ad Inserter: Tento ⁢plugin je zaměřený především na umísťování reklamního kódu ‍na stránku, ale také umožňuje vkládání obsahu do ‍jiných částí⁤ stránky.
 • Insert Post ⁤Ads: Tento plugin se ‌specializuje na ‍vkládání reklamního obsahu přímo do příspěvků ​na WordPress stránkách.

Instalace pluginu ‍přímo v administraci

Instalace pluginu‌ Head, Footer and Post ⁢Injections je ​velmi jednoduchá:

 1. Přihlaste se do administrace své WordPress stránky.
 2. Přejděte na stránku “Pluginy” a​ klikněte na⁢ tlačítko ‍”Přidat nový”.
 3. Vyhledejte plugin “Head, Footer and Post Injections” ⁢a klikněte na‌ tlačítko “Instalovat nyní”.
 4. Po ‌úspěšné instalaci klikněte na tlačítko “Aktivovat plugin”.
 5. Nyní můžete přejít na stránku pluginu a začít vkládat obsah podle⁤ svých ‌potřeb.

 


 

Závěr: Plugin Head, Footer and Post Injections je⁤ skvělým nástrojem pro umístění ​obsahu na libovolná místa na WordPress stránkách. Díky tomuto pluginu ⁣můžeme mít plnou kontrolu nad umístěním kódu na stránce, což může být užitečné pro vkládání⁤ reklamního ​obsahu, sociálních tlačítek, sledovacích pixelů nebo vlastního kódu. Používání tohoto pluginu přináší flexibilitu, jednoduchost a zvýšenou bezpečnost při úpravách obsahu na WordPress stránkách.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma