Jak ve WordPressu omezit počet pokusů o přihlášení

WordPress

Bezpečnostní opatření jsou klíčovou ⁤součástí ‌jakékoliv webové stránky⁣ a WordPress není ‌výjimkou. Jednou z nejčastějších cílů útočníků je přes webový formulář pro přihlášení získat neautorizovaný přístup ​k webové ‍stránce. Proto je velmi důležité mít zabezpečené ⁣přihlašování ‍proti bruteforce útokům. Jedním z pluginů, který dokáže tuto funkci ‌ve⁤ WordPressu poskytnout, je‌ Limit Login⁢ Attempts Reloaded.

Co umí plugin Limit Login Attempts Reloaded

Limit Login Attempts‌ Reloaded je plugin, který omezuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení na webovou stránku. Výchozí nastavení⁢ pluginu povoluje pět neúspěšných pokusů během pěti minut od jedné IP ‌adresy, poté jsou další pokusy blokovány na určitou dobu. Plugin také poskytuje užitečný přehled neúspěšných pokusů v administraci⁤ WordPressu, který umožňuje správci monitorovat potenciálně nebezpečné aktivity. Důležité je také ⁢zmínit, že plugin Limit Login Attempts Reloaded je ‍zdarma a stále aktivně vyvíjen.

Proč používat Limit Login Attempts Reloaded

Používání pluginu Limit Login Attempts Reloaded je zásadní pro⁢ zajištění bezpečnosti administrátorského přístupu k WordPressu.‌ Neautorizované pokusy o přihlášení⁣ mohou‍ zpomalit webovou stránku, ohrozit ⁤citlivá data⁣ nebo dokonce způsobit úplný výpadek. Tímto pluginem je možné značně omezit riziko úspěšnosti bruteforce útoků, a ‍tím zabezpečit přístupová práva pouze pro autorizované ⁣osoby.‍ Doporučuje ⁢se používat plugin Limit Login Attempts Reloaded, aby⁣ se minimalizovala​ rizika související ⁣se špatně zabezpečeným přihlášením na WordPressu.

Jaké jsou výhody používání pluginu

  • Omezení počtu neúspěšných pokusů o‍ přihlášení
  • Monitorování neúspěšných pokusů v administraci
  • Zabraňuje brute-force útokům
  • Zvýšená bezpečnost‍ přístupu k administraci WordPressu
  • Snadná⁤ instalace a konfigurace

Podobné pluginy jako je Limit Login ⁢Attempts Reloaded

  • Login LockDown
  • WP fail2ban
  • BruteProtect

Instalace pluginu přímo v administraci

Pro nainstalování pluginu Limit Login Attempts Reloaded do‍ WordPressu přejděte do administrace a zvolte sekci⁤ “Plugins” (Pluginy). Klikněte na “Add New” (Přidat ‌nový) ⁣a vyhledejte plugin “Limit Login Attempts Reloaded”. Jakmile plugin ⁣naleznete, klikněte ⁢na tlačítko “Install Now” (Nainstalovat nyní), a poté na tlačítko “Activate” (Aktivovat).

 


 

Závěr: Plugin Limit Login Attempts Reloaded‍ je cenným‍ nástrojem pro zajištění bezpečnosti webových ⁢stránek postavených na platformě WordPress. S jeho pomocí můžete omezit počet pokusů o neoprávněné přihlášení, což minimalizuje ‌riziko bruteforce útoků. Plugin také nabízí užitečnou administrativní přehlednost a je snadno použitelný. Doporučuje se instalace tohoto pluginu pro​ každého⁤ majitele WordPress stránek, který si​ cení bezpečnosti⁤ a ‌ochrany proti neautorizovanému přístupu.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma