Jak seřadit ve WordPressu příspěvky podle sebe

WordPress

V dnešní ⁣době je správa obsahu na webových stránkách klíčovým prvkem​ pro dosažení úspěšného online přítomnosti. WordPress, jedna z nejpoužívanějších platforem pro tvorbu​ webových stránek,‍ nabízí mnoho užitečných pluginů, které zjednodušují a ⁤usnadňují správu‍ obsahu.​ Jedním z těchto pluginů je Intuitive Custom Post Order, který umožňuje uživatelům ‌snadno řadit a organizovat příspěvky na jejich ⁤stránce.

Co umí plugin Intuitive Custom Post Order

Intuitive Custom Post Order je plugin, který umožňuje uživatelům změnit pořadí příspěvků na jejich webových⁤ stránkách. S využitím drag-and-drop funkce mohou uživatelé jednoduše⁤ přetáhnout příspěvky a uspořádat je podle​ svých preferencí. Plugin podporuje jak⁤ výchozí⁣ typy příspěvků v ‌Wordpress, tak i vlastní typy příspěvků.

Proč ⁢používat ‌Intuitive Custom Post Order

Existuje několik důvodů, proč byste‍ měli zvážit použití ⁢pluginu Intuitive Custom Post Order pro své webové stránky. Zaprvé, ​tento plugin vám umožňuje snadno upravit pořadí příspěvků,‍ aniž byste museli zasahovat do kódu. To vám‌ ušetří čas a zjednoduší správu‍ obsahu na vašich stránkách. Dále,‌ plugin⁤ je velmi intuitivní a snadno⁣ použitelný, takže si ho ⁣mohou osvojit i začátečníci. Navíc, Intuitive Custom Post Order je kompatibilní s⁣ mnoha dalšími pluginy a‍ tématy, což vám umožní⁢ integrovat jej do⁤ vašich stránek bez problémů.

Jaké jsou výhody používání pluginu

  • Snadná úprava ⁤pořadí příspěvků pomocí drag-and-drop​ funkce
  • Intuitivní a snadno použitelný pro všechny uživatele
  • Kompatibilita s dalšími pluginy a tématy
  • Ušetření času a zjednodušení správy obsahu
  • Podpora výchozích i vlastních typů příspěvků

Podobné pluginy jako je Intuitive Custom Post Order

Vedle Intuitive Custom Post Order existují i další pluginy, které‍ nabízejí podobné funkce pro správu pořadí⁣ příspěvků v WordPress. Mezi tyto pluginy patří například Post Types Order, Simple Page Ordering nebo Simple Custom Post Order. Každý z těchto pluginů‌ má své⁤ vlastní ​výhody a možnosti, takže si ‌můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje ⁤vašim potřebám.

Instalace pluginu přímo v administraci

Instalace pluginu Intuitive Custom Post Order ​je velmi jednoduchá. Stačí se⁣ přihlásit ‌do administrace vašich webových stránek pomocí svého účtu WordPress a přejít do sekce “Plugins” (Pluginy). Poté⁢ klikněte na tlačítko “Add New” (Přidat nový) a vyhledejte plugin Intuitive Custom Post Order. Když plugin ‌najdete, ⁢klikněte na tlačítko “Install Now” (Nainstalovat nyní) a poté‌ aktivujte plugin kliknutím na tlačítko “Activate” (Aktivovat).

 


 

Závěr: Intuitive Custom⁢ Post ⁢Order je​ skvělým pluginem pro ⁣správu pořadí příspěvků na webových stránkách postavených na platformě ‍Wordpress. Díky ⁤jeho jednoduchému použití a intuitivním funkcím můžete​ snadno organizovat a upravovat svůj obsah podle svých preferencí. S⁣ pluginem ⁣Intuitive⁢ Custom Post Order ušetříte čas ‍a získáte větší kontrolu nad uspořádáním příspěvků⁣ na vašich stránkách.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma