Jak nastavit cookies lištu (GDPR) ve WordPressu?

WordPress

V dnešní době je ochrana ‍soukromí a správa cookies na internetu nezbytným požadavkem. Jedním z nástrojů, který můžete použít pro správu cookies na svém WordPress webu, je GDPR⁤ Cookie Consent. Tento plugin vám umožní jednoduše a efektivně nastavit cookies lištu v‍ souladu ‌s nařízením GDPR.

Co je to GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie, které bylo vytvořeno s ​cílem zlepšit ochranu osobních údajů ⁤občanů EU. Toto ‍nařízení⁣ stanoví, jak se mají zpracovávat a chránit osobní údaje,‌ včetně cookies.

Proč bylo vytvořeno GDPR?

Vytvoření GDPR bylo z důvodu zvýšení ochrany osobních ⁣údajů, které se staly‍ cenným aktivem ve⁢ světě⁣ digitální ekonomiky. GDPR přináší větší transparentnost a kontrolu nad zpracováním osobních údajů a větší důvěru mezi spotřebiteli a organizacemi.

Zákon ⁢Evropské unie o‍ GDPR

Zákon GDPR byl přijat Evropskou ‍unií⁤ 25.​ května 2018 a je závazný pro všechny členské státy EU. Tento⁤ zákon stanoví ‍pravidla pro ochranu osobních údajů občanů EU a stanoví postihy za jejich ⁣porušení.

Jak nastavit cookies ve WordPressu⁣ s GDPR Cookie Consent

Pro nastavení ​cookies lišty ve WordPressu s ‍GDPR Cookie Consent, postupujte ⁢následujícím způsobem:

  1. Nainstalujte ‌a ​aktivujte plug-in ‍GDPR Cookie Consent v​ administraci svého WordPressu.
  2. Přejděte ‍do nastavení plug-inu ​a vyberte záložku “Obecné”.
  3. Zde můžete upravit ​vzhled‌ a‍ texty cookies lišty podle svých představ. Můžete také přidat⁣ odkaz na podrobné informace o cookies a zásadách ochrany‌ osobních údajů.
  4. Klikněte na tlačítko “Uložit změny”.

 


 

Závěr: Správa ‍cookies a dodržování nařízení GDPR je důležitou součástí⁣ každého webového‌ prostoru. ‌S pluginem GDPR ‍Cookie Consent je nastavení⁤ cookies lišty ve WordPressu jednoduché a efektivní.⁣ Můžete tak snadno splnit požadavky na ⁣ochranu osobních údajů a získat důvěru svých uživatelů.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma