Jak jednoduše vytvořit ve WordPressu ikony pro menu

WordPress

Vytvoření atraktivního ‍a uživatelsky přívětivého menu je důležitou součástí každé webové stránky postavené na platformě WordPress. Jedním z‍ nejjednodušších způsobů, jak toho ⁣dosáhnout, je ⁣použití pluginu Menu Image, ⁢Icons made easy. Tento plugin umožňuje snadno přidat ‍ikony do položek menu, což vaší stránce‍ dodá šmrnc a zvýší ⁢její profesionální vzhled.

Co umí plugin Menu Image, Icons⁢ made⁤ easy

Plugin ​Menu Image, Icons​ made easy je nástrojem, který umožňuje snadno⁢ přidávat ikony do menu vaší WordPress stránky. S pomocí⁤ tohoto pluginu můžete přidat ikony přímo do položek menu nebo ⁤do podmenu. Plugin podporuje různé formáty⁤ ikon, včetně SVG nebo PNG souborů. ⁤Menu Image, Icons made easy také umožňuje nastavit ⁣ikony pro různé stavy, například aktivní položku nebo ⁢položku s hover efektem. Jedná se o uživatelsky příjemný a snadno použitelný nástroj, ⁢který značně ‍usnadní tvorbu ⁣a úpravu menu pro vaši WordPress stránku.

Proč⁣ používat ⁤Menu ‌Image, Icons ⁣made easy

Používání pluginu Menu Image, Icons made ‍easy má⁢ mnoho výhod. Jednou z hlavních výhod je​ zvýšení atraktivity a uživatelského přívětivosti vaší ​stránky. Ikony v menu dávají uživatelům snadné orientační body a pomáhají jim rychleji a snadněji najít požadované informace. Plugin také umožňuje snadno upravovat a‍ měnit‌ ikony, aniž ​byste museli zásadně upravovat kód nebo ⁤vzhled stránky. To vám poskytuje flexibilitu a umožňuje vám pružně reagovat na změny vašich potřeb a​ přání uživatelů.

Jaké jsou výhody⁤ používání ‌pluginu:

  • Snadné přidávání ​ikon do menu
  • Podpora⁢ různých formátů ‌ikon
  • Možnost nastavit ikony pro různé ​stavy položek menu
  • Zvýšení⁣ atraktivity a uživatelské přívětivosti stránky
  • Jednoduchá úprava a změna ikon bez zásahu do kódu stránky

Podobné pluginy jako je Menu Image, Icons⁢ made easy

Kromě pluginu Menu Image, Icons made easy existuje ⁤také řada dalších podobných pluginů,⁢ které umožňují ‍přidávat ikony do menu ve WordPressu. Mezi tyto pluginy patří například Menu Icons, WP Menu Icons nebo ⁢Menu Icons by ​ThemeIsle. Každý z těchto pluginů má své vlastní funkce, takže​ si vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a požadavkům.

Instalace pluginu přímo v administraci

Instalace pluginu Menu Image, Icons made easy je velmi snadná. Stačí se přihlásit do ‍administrativního rozhraní vaší WordPress stránky. Poté ‌proveďte následující ​kroky:

  1. Přejděte do sekce ​”Plugins” a ⁣klikněte na “Add New”.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte “Menu‌ Image, Icons made easy”.
  3. Zvolte plugin od autora‍ machothemes a klikněte na ‍”Install Now”.
  4. Po nainstalování klikněte na “Activate”.
  5. Nyní máte⁤ plugin úspěšně nainstalován a aktivován. Můžete začít přidávat ikony do ⁣svého menu.

 


 

Závěr: Používání ‍pluginu Menu Image, ⁤Icons made easy je skvělým způsobem, jak snadno a rychle⁢ vytvořit ikony pro vaše menu ve⁤ WordPressu. Tento plugin poskytuje mnoho výhod, včetně ​zvýšení atraktivity a⁢ uživatelské přívětivosti vaší stránky. Díky jednoduché instalaci a použití můžete snadno upravovat a měnit⁢ ikony, aniž byste museli ‌zásadně zasahovat do ‍kódu stránky. Pokud hledáte jednoduchý a účinný ⁤způsob,‌ jak vylepšit své menu, plugin Menu ‍Image, Icons made easy je pro vás skvělou volbou.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma