Jak ve WordPressu sledovat aktivitu uživatelů

WordPress

WordPress je jedním z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších publikačních systémů na světě. Pokud ⁣provozujete ⁤nebo spravujete webové stránky na WordPressu, ‍pravděpodobně se zajímáte o to, jak se uživatelé na Vašem webu pohybují a ⁣co dělají. Plugin Simple History je skvělým nástrojem, který Vám umožní sledovat a archivovat‌ veškerou aktivitu uživatelů na WordPressu. V⁤ tomto článku se podíváme na to, jak plugin ‌funguje a jaké jsou jeho ‌výhody.

Co umí plugin Simple History

Simple History je plugin pro WordPress, který Vám poskytuje přehled o všech aktivitách, které uživatelé na Vašem webu ‍provádějí. Můžete vidět například, kdy byl nějaký příspěvek publikován, zda byla provedena změna na stránce nebo vykonána nějaká akce v administraci. Simple History ukládá veškerou tuto aktivitu ‍do přehledného ⁢protokolu, který si můžete kdykoliv prohlédnout.

Plugin Vám umožní také filtrovat a ‍vyhledávat v protokolu, abyste měli lepší přehled o specifických aktivitách. Například ‌můžete si ⁤zobrazit pouze změny na stránkách ⁤nebo příspěvcích nebo si zobrazit pouze aktivity konkrétního uživatele. Simple History také umožňuje export protokolu do ‍CSV souboru nebo ho ⁣odeslat emailem.

Proč používat Simple History

Existuje mnoho důvodů, proč ‍byste měli plugin⁤ Simple History používat na svém webu. Především vám dává přehled o tom, ‍co‌ se‌ na Vašem webu děje, což může být velmi užitečné pro správu a zabezpečení. Například, ⁣pokud na Vašem‍ webu pracuje více lidí, můžete sledovat, kdo provedl určitou změnu nebo‍ kdo publikoval nový příspěvek. Tímto způsobem můžete snadno zjistit, zda se na webu provádějí ⁢neoprávněné akce.

Další výhodou je, že Simple ​History Vám umožňuje zpětně se vrátit ke⁤ starším změnám na Vašem ​webu. Pokud se například stane, že někdo vymaže část obsahu ‍nebo udělá nějakou nedopatřením akci, můžete jednoduše⁤ najít a obnovit původní stav díky záznamům v protokolu. Plugin také pomáhá zlepšit efektivitu tím, že umožňuje rychlé vyhledávání a⁢ filtrování.

Simple ⁤History je také výborným prostředkem pro monitorování webového provozu a analýzu uživatelského chování. Můžete sledovat, které stránky mají nejvíce návštěv, jaké odkazy nejvíce klikají uživatelé, nebo jaké akce nejčastěji provádějí. Tato data Vám mohou pomoci ⁢přizpůsobit obsahu na webu nebo ‌zlepšit jeho uživatelskou přívětivost.

Podobné pluginy ⁣jako je Simple History

Existuje několik podobných pluginů jako Simple History, které také ​umožňují ‍sledovat a zaznamenávat aktivitu uživatelů na WordPressu. Například Activity Log a WP Security Audit Log jsou populární alternativy s podobnou funkcionalitou. Je vhodné si prohlédnout tyto alternativy a zvážit, který z nich nejlépe vyhovuje Vašim potřebám.

Instalace pluginu přímo v administraci

Instalace‌ pluginu Simple History je snadná a jednoduchá. Stačí přejít do administrace Vašeho webu na⁢ WordPressu, kliknout na “Plugins” a poté na “Add New”. Do vyhledávacího pole zadejte “Simple History” a klikněte na⁤ “Install Now”.‍ Po instalaci můžete‍ aktivovat​ plugin a začít ho používat.

 


 

Závěr: Plugin Simple History je skvělým nástrojem pro sledování a zaznamenávání aktivity uživatelů ⁣na WordPressu. Provozování webových stránek s použitím WordPressu může být mnohem jednodušší​ s tímto pluginem. Simple History Vám pomůže zlepšit správu webu, zabezpečení a analyzování uživatelů. Nyní, když víte, jak tento plugin funguje a jaké jsou jeho výhody, můžete ho využít pro svůj web a získat lepší přehled o aktivitách na Vašem webu.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma