Jak ve WordPressu odstranit nefunkční odkazy

WordPress

WordPress je jedním z ​nejpopulárnějších platforem pro vytváření webových stránek, a proto je důležité ⁤udržovat svou ⁤stránku v dobrém stavu. Jedním z problémů, kterým často musíme čelit, jsou nefunkční odkazy. Nefunkční odkazy ⁣jsou odkazy na stránky, které již neexistují, byly přesunuty nebo jsou špatně napsány. Tyto ‍odkazy mohou negativně‍ ovlivnit uživatelskou zkušenost a ovlivnit SEO vyhledávačů. V tomto článku se podíváme na plugin Broken ⁢Link Checker, ‍který vám pomůže s odstraňováním nefunkčních ‌odkazů ve‌ WordPressu.

Co umí plugin Broken Link Checker

Plugin Broken Link Checker je nástrojem navrženým‍ speciálně pro WordPress, který prochází vaši stránku a kontroluje odkazy. Pokud najde⁣ nefunkční odkaz, upozorní vás na⁤ to a umožní vám ho opravit. ​Broken Link Checker také kontroluje, zda jsou odkazy ⁣na obrázky‍ nebo ​jiné soubory platné. ​Tento plugin je jednoduchý na použití ​a ⁢poskytuje vám přehled o všech nefunkčních odkazech na vaší⁢ stránce.

Proč používat ‍Broken Link Checker

  • Odstraňování nefunkčních odkazů – Broken Link Checker vám umožňuje⁤ snadno najít a upravit nefunkční ​odkazy na vašem ⁤webu.
  • Zachování dobré uživatelské zkušenosti -‌ Nefunkční‌ odkazy mohou být frustrující⁣ pro uživatele a ‍snižovat profesionalitu ‍vaší⁣ stránky. Používáním pluginu Broken Link Checker zajistíte, že všechny⁤ odkazy‌ na ⁣vaší stránce jsou funkční.
  • Ovlivnění SEO -⁤ Nefunkční odkazy mohou negativně ovlivnit vaše výsledky ve vyhledávačích. Používáním ⁤Broken Link ⁤Checkeru můžete zlepšit SEO vaší stránky tím, ⁤že odstraníte nefunkční odkazy a zlepšíte tak‍ použitelnost stránky.

Podobné pluginy jako je Broken Link Checker

Kromě Broken​ Link‍ Checkeru existuje několik dalších pluginů, které se specializují na ‍odstraňování nefunkčních odkazů ve ⁤WordPressu. Mezi​ nejoblíbenější patří ‍pluginy Link Checker a Redirection. Tyto pluginy nabízejí podobné funkce jako ⁣Broken Link Checker a můžou vám pomoci s kontrolou a⁤ opravou⁣ nefunkčních odkazů na vaší⁤ stránce.

Instalace pluginu přímo v administraci

Instalace pluginu Broken Link​ Checker je snadná. Stačí se přihlásit do administrace vašeho webu ‌ve WordPressu. Poté přejděte do sekce Pluginy a klikněte⁣ na tlačítko⁢ “Přidat⁣ nový”. V poli pro vyhledávání zadejte ⁣”Broken Link Checker” a plugin by se měl objevit ⁣jako první výsledek. ‌Klikněte ⁣na tlačítko⁤ “Instalovat” a poté⁢ aktivujte plugin. Nyní budete moci plugin používat k odstraňování​ nefunkčních ‌odkazů na vašem webu.

 


 

Závěr: Plugin Broken ​Link Checker je užitečným‍ nástrojem pro každého majitele WordPress‍ stránky. Pomáhá udržovat vaši stránku v ​dobrém stavu tím, že ​vám umožní snadno najít a odstranit nefunkční odkazy. Používání tohoto pluginu zlepší uživatelskou zkušenost, ovlivní SEO a pomůže ‍vám udržet profesionální vzhled⁣ vašeho webu. Pokud tedy chcete mít⁣ svou stránku v ⁣dobrém ‌stavu a zlepšit její výkonnost, měli⁢ byste zvážit použití pluginu Broken Link Checker ve WordPressu.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma