Jak ve WordPressu odesílat emaily přes SMTP server

WordPress

Ve WordPressu ⁣můžete mít potíže s odesíláním emailů, zejména pokud používáte standardní metodu odesílání, která závisí na serveru hostingu. Naštěstí existuje plugin s názvem Easy WP SMTP – WordPress Email⁢ SMTP Plugin, který vám umožní ⁣odesílat‍ emaily přes ⁢SMTP server.

Co ‌umí plugin Easy WP SMTP

Plugin‍ Easy ⁤WP SMTP je nástroj,⁣ který přidává možnost konfigurovat⁤ odesílání emailů pomocí SMTP serveru. To znamená, že můžete‍ použít svůj vlastní SMTP⁤ server nebo ⁢můžete použít služby⁤ jako Gmail nebo Amazon‍ SES⁢ pro odesílání⁣ emailů z vašeho webu. Plugin vám umožní nastavit přístupové údaje pro přihlášení ⁤k vašemu ⁤SMTP serveru, včetně uživatelského jména a hesla. Před odesláním emailu můžete ⁢také vytvořit ​testovací email a ověřit, zda ⁢vše funguje správně.

Proč používat Easy WP​ SMTP

Používání pluginu Easy ​WP SMTP má řadu výhod. Zaprvé, umožňuje vám odesílat emaily z vašeho webu pomocí spolehlivé metody, kterou poskytuje SMTP server. To‌ znamená, že vaše‍ emaily budou méně pravděpodobně ​označeny‍ jako spam a dorazí do doručené pošty vašich příjemců. Dále,⁤ plugin vám⁢ také umožňuje použít svůj vlastní emailový ⁤účet‍ nebo využít služby, které jste‌ již⁢ zvyklí používat,​ jako například Gmail. Plugin je ‍snadno konfigurovatelný a‍ nevyžaduje⁢ žádné pokročilé ⁣technické znalosti.

Jaké⁣ jsou výhody používání pluginu

 • Spolehlivé odesílání⁤ emailů‌ pomocí SMTP ​serveru.
 • Snadná konfigurace a možnost použití vlastního SMTP serveru⁢ nebo služeb jako Gmail nebo Amazon SES.
 • Snížení rizika, že vaše emaily budou označeny jako spam.
 • Možnost⁤ vytvoření testovacího⁢ emailu pro kontrolu správného fungování.
 • Podpora bezpečného připojení pomocí⁣ SSL nebo TLS.

Podobné pluginy jako⁢ je Easy⁤ WP SMTP

Existuje⁣ několik podobných pluginů,⁤ které umožňují odesílání emailů přes SMTP server ve WordPressu. Mezi nejznámější patří⁢ WP Mail SMTP, Postman SMTP a Gmail SMTP. Tyto ⁣pluginy nabízí podobné funkce ‌a nastavení, které vám umožňuje odesílat‌ emaily ze ⁢svého ⁤WordPress webu přes SMTP server.

Instalace pluginu přímo ⁤v administraci

 1. Přihlaste se do ‌administrace svého WordPressu.
 2. Přejděte na stránku “Plugins” a⁢ klikněte ⁤na tlačítko “Add New”.
 3. Do vyhledávacího pole zadejte ⁤”Easy WP SMTP”.
 4. Klikněte na ‍”Install Now” a poté na “Activate”.
 5. Po aktivaci pluginu ‌najděte v levém menu “Settings” a klikněte na “Easy WP SMTP”.
 6. Zadejte požadované informace, jako je název SMTP serveru, port, uživatelské jméno a heslo.
 7. Uložte⁢ změny a váš⁢ email bude nyní odesílán přes SMTP server.

 


 

Závěr: Plugin Easy WP SMTP – WordPress Email‌ SMTP Plugin je skvělým‍ nástrojem ‍pro odesílání⁢ emailů přes SMTP server ve WordPressu. Díky jeho ⁤jednoduchému nastavení a ⁢spolehlivému ​odesílání můžete být jistí,⁢ že vaše emaily dorazí tam, kam mají. Bez ohledu‌ na to, zda používáte​ vlastní⁢ SMTP server, Gmail nebo Amazon SES, tento plugin vám poskytne potřebnou ⁤flexibilitu a kontrolu nad odesíláním emailů ze svého webu.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma