Jak přesunout celý WordPress včetně databáze

WordPress

Jak přesunout celý ‍WordPress včetně databáze je často kladenou otázkou vývojářů‌ i uživatelů‌ této populární platformy pro tvorbu webových stránek.‍ Ve většině⁢ případů je tato úloha ⁣poněkud složitá a vyžaduje ruční zásahy do souborů a databáze. Nicméně, existuje plugin, který může tuto úlohu značně usnadnit a⁤ zrychlit.

Co umí plugin WP Migrate Lite

WP Migrate Lite ⁣je plugin‍ pro WordPress, který slouží k přesunu celého webu ‌včetně​ databáze⁤ na nový server‌ nebo do jiného adresáře. Plugin umožňuje snadnou​ migraci ‌všech souborů,⁢ obrázků,​ témat, pluginů a samozřejmě i​ databáze.

S pomocí WP Migrate Lite ‍můžete přesouvat webové stránky mezi různými ⁣hostiteli nebo ⁤dokonce mezi vývojovým a ⁢produkčním⁣ prostředím. Plugin se snaží minimalizovat ruční práci a zajistit, že všechny odkazy a cesty k souborům a obrázkům zůstanou⁣ správné i po přesunu.

Proč používat‌ WP Migrate Lite

WP Migrate Lite je šikovný nástroj pro ​vývojáře i běžné uživatele‌ WordPressu. Některé z hlavních důvodů, proč používat tento plugin, jsou:

 • Pohodlná migrace celého⁢ webu včetně databáze bez nutnosti ručního kopírování a upravování souborů
 • Udržuje správné odkazy a cesty k souborům a obrázkům i po přesunu, což šetří čas⁢ a minimalizuje chyby
 • Podpora pro⁢ přesouvání mezi různými hostiteli a prostředími
 • Přesun pouze vybraných částí ⁣webu, jako například databáze nebo‌ soubory

Jaké jsou výhody používání pluginu

Používání pluginu WP Migrate Lite přináší mnoho ​výhod a usnadňuje proces přesouvání webu. Mezi hlavní výhody ​patří:

 • Jednoduchost a snadná ovladatelnost
 • Uspoří čas a‌ minimalizuje chyby spojené s ruční úpravou souborů a databáze
 • Podpora a aktualizace ze strany vývojářů
 • Integrace s dalšími pluginy⁤ a nástroji pro WordPress

Podobné pluginy jako je ‌WP Migrate ​Lite

Kromě WP Migrate Lite existuje také několik dalších pluginů,⁤ které nabízí podobné funkce a usnadňují ⁢přesouvání ⁢WordPress webů. Mezi nejznámější patří:

 • WP Migrate DB: Specializuje se ⁣na ‌přesun databáze WordPressu na jiný server nebo adresář.
 • All-In-One WP Migration:⁤ Umožňuje snadný export a import celého WordPress webu včetně ⁢souborů, databáze a ‍nastavení.
 • Duplicator: Slouží ‍k vytvoření⁢ kompletního balíčku WordPress ‌webu, který je možné jednoduše nainstalovat na jiný server.

Instalace pluginu přímo v administraci

Instalace pluginu WP Migrate Lite je‍ jednoduchá a probíhá přímo z ‍administrace WordPressu. Postupujte​ podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se ⁢do administrace WordPressu⁣ a‍ přejděte do sekce ‌”Pluginy”.
 2. Klikněte ‍na tlačítko “Přidat nový” a⁣ vyhledejte plugin “WP Migrate Lite”.
 3. Klikněte na tlačítko “Instalovat” vedle pluginu a poté⁢ na “Aktivovat”.
 4. Plugin je​ nyní nainstalován a připraven ​k použití.

 


 

Závěr: Přesun ⁢celého WordPress webu⁣ včetně databáze může být náročný a⁤ časově ⁤zdlouhavý proces. Plugin WP Migrate Lite však tuto úlohu značně usnadňuje ⁤a šetří čas vývojářům​ i běžným uživatelům. Jeho⁢ snadná instalace a použití, spolu⁤ s širokou funkcionalitou a podporou dalších pluginů, jej činí ideálním nástrojem pro každého, kdo‍ potřebuje přesunout svoji WordPress stránku ‍bez stresu a komplikací.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma