Jak nastavit flexibilní SSL pro CloudFlare

WordPress

Používání SSL certifikátu je dnes nezbytné, pokud chcete zajistit bezpečnost vašeho webu a ochránit citlivá data uživatelů. CloudFlare je populární služba, která umožňuje optimalizaci a zabezpečení webu, včetně poskytování SSL certifikátů. Plugin Flexible SSL for CloudFlare je vynikajícím nástrojem, který může být‌ použit pro správnou konfiguraci SSL ve spojení s CloudFlare. V tomto článku vám představíme, ⁢jak nastavit tento plugin a jaké jsou jeho výhody.

Co umí plugin Flexible SSL for CloudFlare

Plugin Flexible SSL for CloudFlare umožňuje snadnou konfiguraci SSL na vašem webu. Standardně,‌ CloudFlare používá Flexible SSL, což umožňuje zabezpečení komunikace mezi uživatelem a CloudFlare servery. Nicméně, toto​ není ⁣plně zabezpečené SSL spojení mezi CloudFlare ‌servery‍ a vaším hostingem. Pomocí pluginu Flexible SSL for⁢ CloudFlare můžete snadno přenastavit spojení tak,⁤ aby bylo ‌zabezpečené i mezi CloudFlare servery a vaším hostingem. Tím se zvýší bezpečnost vašeho webu a chrání se tak všechna ‌data přenášená⁣ mezi ‌těmito servery. Plugin ‌také poskytuje užitečné funkce, jako je automatická přesměrování na SSL verzi vašeho webu⁤ nebo‌ možnost vynucení SSL⁢ i pro poddomény.

Proč ⁢používat Flexible SSL for CloudFlare

Používání pluginu Flexible SSL for CloudFlare má mnoho výhod. Především zvyšuje bezpečnost vašeho webu tím, že zajišťuje úplné‍ SSL spojení mezi uživatelem a hostingem, bez ⁢ohledu na standardní nastavení CloudFlare. ⁣Plugin také ​umožňuje vynucování SSL ⁣pro všechny poddomény, což ⁢je užitečné pro vlastníky webů s​ více jazykovými lokalizacemi. Dále, plugin nabízí možnost automatického⁣ přesměrování na SSL verzi webu, což zlepšuje uživatelskou zkušenost a zároveň poskytuje kladný ‍signál pro vyhledávače, které preferují zabezpečené weby.

Jaké jsou výhody používání pluginu

 • Zvyšuje bezpečnost vašeho webu
 • Zajišťuje úplné SSL spojení mezi uživatelem a hostingem
 • Možnost vynucování SSL pro ⁢poddomény
 • Automatické přesměrování na ⁤SSL verzi webu
 • Poskytuje pozitivní signál pro vyhledávače

Podobné pluginy‌ jako je Flexible SSL‍ for ‌CloudFlare

Existuje několik ⁣dalších podobných pluginů, které mohou být⁢ použity pro konfiguraci SSL pro⁢ CloudFlare. Mezi ně patří​ například široce používaný plugin WordPress HTTPS⁢ nebo Really Simple SSL. Tyto pluginy také nabízejí možnosti konfigurace SSL spojení a automatické přesměrování.

Instalace pluginu ‌přímo v administraci

 1. Přihlaste se do administrace svého webu
 2. Přejděte do části “Přidat nový plugin” nebo “Správa pluginů”
 3. Vyhledejte plugin Flexible SSL for CloudFlare
 4. Klikněte na tlačítko “Instalovat”
 5. Po úspěšné instalaci pluginu jej ⁢aktivujte
 6. Po aktivaci ‍pluginu přejděte do​ jeho nastavení
 7. Vložte API klíč od CloudFlare
 8. Uložte provedené změny

 


 

Závěr: Plugin Flexible SSL for CloudFlare je skvělým nástrojem pro konfiguraci SSL ⁣na vašem​ webu ve spojení se službou CloudFlare. ‍Jeho výhody zahrnují zvýšení bezpečnosti, vynucování⁢ SSL pro poddomény a automatické přesměrování na SSL verzi webu. Existuje také další podobné pluginy, které můžete zvolit. Instalace‍ pluginu je snadná a přímo​ dostupná v administraci ‍vašeho webu. Nastavit plugin a využívat všechny jeho funkce je rychlé​ a jednoduché. Bezpečný web je v dnešní době nezbytností, a ⁤proto ‍můžete plugin Flexible SSL for‍ CloudFlare rozhodně úspěšně využít pro zabezpečení vašeho webu.

 

No votes yet.
Please wait...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma