Contact Form 7: Jak automaticky uložit odeslané formuláře

WordPress

Plugin CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON je rozšířením oblíbeného ⁤pluginu CONTACT FORM 7, ‌který umožňuje​ zpracování ‍a uložení ⁤všech odeslaných formulářů do ⁢databáze. Tento plugin je vhodný pro webové stránky, které potřebují ⁣uchovávat a zobrazovat odeslané formuláře pro ⁢pozdější zpracování nebo⁢ archivaci.

Co umí plugin CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON

Plugin ‍CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON zajišťuje automatické ukládání všech odeslaných formulářů z pluginu⁢ CONTACT FORM 7 do‍ databáze. Tímto způsobem ⁤je možné jednoduše získat přehled ⁤o všech ⁢odeslaných formulářích a potřebné informace, jako jsou‍ jméno odesilatele, emailová adresa, obsah formuláře a datum odeslání.

Plugin také poskytuje přehledné rozhraní pro správu a filtrování uložených formulářů,⁢ což usnadňuje jejich zpracování a ‍vyhledávání požadovaných dat.

Proč používat CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON

Použití pluginu CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON přináší několik důležitých výhod.

 • Ukládání odeslaných formulářů: ⁤Plugin umožňuje ukládat všechny odeslané formuláře z pluginu CONTACT FORM 7 do databáze, čímž se zajišťuje trvalé uchování ⁣dat.
 • Jednoduchá správa a vyhledávání: Díky přehlednému rozhraní a možnosti⁣ filtrování je správa a ‌vyhledávání uložených formulářů snadné a rychlé.
 • Archivace dat: Plugin umožňuje archivovat odeslané ‌formuláře, což je‍ užitečné​ pro‍ sledování historie nebo pro​ statistické účely.
 • Zapojení do automatizace: Uložené formuláře lze snadno exportovat do dalších systémů nebo propojit⁢ s automatizačními nástroji‌ pro další zpracování dat.

Jaké jsou výhody ⁤používání pluginu

Používání ⁤pluginu⁢ CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON má několik výhod:

 • Pozitivní vliv na správu dat: Díky pluginu je možné snadno zpracovávat a vyhledávat informace obsažené v odeslaných formulářích, což​ usnadňuje správu ‍dat a⁢ umožňuje efektivnější práci.
 • Zvýšení produktivity: Možnost rychlého filtrování a vyhledávání v uložených formulářích usnadňuje jejich zpracování‍ a šetří čas a úsilí.
 • Zajištění dostupnosti‍ dat: Uložené ‍formuláře jsou vždy ‌k dispozici a nejsou závislé na případných⁤ technických problémech spojených​ se zpracováním ⁢nebo doručováním‌ emailů.

Podobné pluginy jako ⁣je⁢ CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON

Kromě pluginu CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON existují i další podobné‍ pluginy, které nabízejí ‍podobné funkce pro zpracování‌ a ukládání formulářů⁣ z pluginu⁢ CONTACT FORM 7. Některé z⁢ nich jsou:

 • Contact ⁣Form 7 Storage
 • Contact Form 7 Modules
 • Contact Form 7 to Database Extension

Instalace ‍pluginu ​přímo v administraci

Instalace pluginu CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON je ‌jednoduchá:

 1. Otevřete administrativní rozhraní‍ své webové stránky.
 2. Přejděte na stránku “Plugins” a klikněte na “Přidat nový”.
 3. Vyhledejte plugin “CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON” a klikněte na⁤ “Instalovat nyní”.
 4. Po ⁣dokončení instalace aktivujte plugin.
 5. Nastavení pluginu ‍naleznete v sekci “Contact” -> “Database”.

 


 

Závěr: Plugin CONTACT FORM 7 DATABASE ADDON ⁣je užitečným rozšířením pro webové stránky využívající ⁣plugin CONTACT FORM 7. Umožňuje snadné ukládání a správu odeslaných formulářů v databázi,⁤ čímž usnadňuje jejich zpracování a‌ vyhledávání. S dalšími výhodami jako je archivace dat a‌ možnost propojení s automatizačními nástroji se jedná o všestranný nástroj pro efektivní správu a využití dat z webových⁢ formulářů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Novinky na E-mail

Partner webu

Hosting pro WordPress zdarma